Privacy & klachtenregeling

Klachtenregeling

Als therapeut doe ik mijn best om u goede zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. In het kader van Wkkgz is de praktijk aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling als lid van de VvOCM.Klachtenloket ParamediciVanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daar is aangesloten.
Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site of zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is aan gesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure.

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie:

 • e: info@klachtenloketparamedici.nl
 • t: 030 310 09 290 (bereikbaar van ma t/m vr 9:00 tot 12:30 uur)

 

Privacyverklaring Praktijk voor Oefentherapie Boxtel

Praktijk voor Oefentherapie Boxtel vindt het belangrijk om zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe de Praktijk voor Oefentherapie Boxtel omgaat met persoonsgegevens. De Praktijk voor Oefentherapie Boxtel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG).

1. CONTACTGEGEVENS:

 • Naam: Anne-Marie van Kasteren
 • E-mail: info@oefentherapieboxtel.nl
 • Website: https://www.oefentherapieboxtel.nl
 • Adres: Liduinahof 35
5281 AD Boxtel
 • Tel: 06-52811465

2. TOEPASSELIJKHEID

De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door praktijk voor Oefentherapie Boxtel.

3. BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS

Bij behandeling worden uw persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Als u er voor kiest om de persoonsgegevens niet te verstrekken, dan zijn wij niet in staat uw behandeling uit te voeren.

De navolgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Prive adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Gegevens zorgverzekering
 • Ter zake doende medische gegevens
 • Behandelgegevens

4. DOEL EN GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het beroep Oefentherapie Cesar en uit de wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien.

Gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • De behandeling
 • Wettelijke verlichtingen
 • Declaratieafhandelingen
 • Deelname aan clienttevredenheidsonderzoek

5. DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

De praktijk gaat zeer vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, gegevens van u worden zonder uw toestemming niet gedeeld met anderen. Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden in het kader van de uitvoering van het beroep oefentherapeut Cesar en voor uitvoeren van de doelen zoals omschreven onder de bovenstaande kop “doel en grondslag gegevensverwerking”. Met bedrijven die in opdracht van de praktijk voor oefentherapie Boxtel uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit doen we om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. De praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen (verwerkingsverantwoordelijke).

6. BEWAREN VAN GEGEVENS

Uw gegevens worden tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling bewaard. Dit is een wettelijke verplichting volgens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

7. GEGEVENS INZIEN EN AANPASSEN

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien of te wijzigen. Neemt u hiervoor aub contact op via 06-52811465 of viainfo@oefentherapieboxtel.nl. U krijgt uiterlijk binnen 4 weken een reactie.

8. INFORMATIEBEVEILIGING

De praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit onder meer door het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan aub contact op via info@oefentherapieboxtel.nl of via 06-2811465.

9. WIJZIGINGEN

De praktijk kan de privacyverklaring eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website praktijkvooroefentherapieboxtel.nl informeren.

10. KLACHTEN

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft nodigen wij u uit dit kenbaar te maken bij uw behandelaar. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij A. van Kasteren via info@oefentherapieboxtel.nl.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Praktijk voor Oefentherapie Boxtel maakt gebruik van cookies voor Google Analytics, verder worden er geen cookies gebruikt.

Verder dragen wij zorg voor de beveiliging van de website met periodieke software updates, een extra beveiligingsplug-in, dubbele factor authentificatie en beschikken we over een SSL-certificaat.