Houding & bewegingstherapie Meer weten? Slaapoefentherapie Meer weten? Ademhalings- en ontspanningstherapie Meer weten?

Corona/COVID 1

Gedurende de periode dat vanuit de overheid maatregelen van kracht zijn vanwege het Coronavirus, werk ik enkel met telefonische/videoconsulten. Gelukkig hebben de zorgverzekeraars toegezegd dat ook deze gewoon vergoed worden net als reguliere zittingen. Voor meer informatie mag u altijd bellen 06-52811465

Houding & bewegingstherapie

Asian woman with shoulder pain and see the bone.

Slaapoefentherapie

Woman ith her head under her pillow trying to sleep

Ademhalings- en ontspanningstherapie

A cropped shot of a handsome businessman under strain as colleagues request various things from him